logo

Malaga-Chroniken

30.Mai 2016
Hey alle zusammen,

ich bin grad auf dem Weg nach Spanien. Ich werde dort vier Wochen ein Trainingscamp besuchen und vor Ort mit einem der besten Trainer der Welt trainieren - mit ANTONIO POSTIGO. Er ist unter anderem Trainer von Youri Kalenga dem er auch zum WBA Weltmeister machen konnte. Ich bin schon sehr aufgeregt dort neue Techniken zu lernen und freue mich auf die Zeit dort.
Nach den vier Wochen geht es dann wieder zurück nach Hamburg ins Training mit Ardalan Sheikholeslami. Wir sehen eine gute Chance darin mich weiter zu verbessern und denken, dass das Camp in diesem Moment hervorragend das Training von Ardalan Sheikholeslami ergänzt und zu unserer weitern Entwicklung beiträgt.
Es werden auch andere Spitzensportler dort sein wie zB. Istvan Szili. Wir werden uns eine gute Zeit dort machen.
Vielen Dank nochmal an all meine Supporter, die mich unterstützen.

Euer GachineGun
Përshëndetje të gjithëve,

Për momentin jam në rrugë për në Spanje.
Unë do të qëndroj në një vend stërvitjeje katër (4) javë dhe do të bëjë stërvitje me njërin ndër trajnerët më të mirët në böte ANTONIO POSTIGO . Ndër të tjera ai ka stërvitur BERMAIN STIVERN dhe YOURI KALENGA.
Unë qysh tani, nuk më pritet të mësojë teknika të reja dhe gëzohëm për këtë.
Pas atyre katër (4) javëve do të kthehëm për stërvitje më ARDALAN SHEIKHOLESLAMI në Hamburg.
Ne e shohim këtë si një gjasë e mirë për përmirësim dhe mendojm, që në këtë çast kampi i stërvitjes e plotëson shkelqyeshëm stërvitjet me ARDALAN SHEIKHOLESLAMI dhe që përkrah zhvillimin tonë.
Aty do të marrin pjesë edhe sportistët tjerë të njohur, si për shembull ISTVÁN SZILI.
Mendoj që do të kalojm një kohën të këndshëm në kamp.
Ju falenderoj të gjithë për mbështetje dhe përkrahjën tuaj.

I juaji
GASHINEGUN
Hey everyone,

right now I am off to spain the whole month of june to train in a trainingscamp with ANTONIO POSTIGO . One of the most famous trainers in the world. He has trained Youri Kalenga.
I am pretty excited to learn a lot new technics. After the four weeks I will get back training in Hamburg with my trainer Ardalan Sheikholeslami. We both see this as a great oppertunity for me and for us to develop. It will supplement the training I already have with Ardalan Sheikholeslami.
While in Spain I will be there with lots of other popular sportsmen as Istvan Szili. I think it will be a marvelous time.
Thanks to all my supporters!

Your GachineGun